Имаме втори участник за Европейско индивидуално първенство 2014 ! Нашият изтъкнат шахматист Бранимир Белчев е покрил изискванията за участие в престижната надпревара. Вече получихме одобрението от г-н Марко Кареса.

Dear Petyo,
I confirm the reception of the following entry :

ENTRY #: 057/14
ENTRY TO: EU WS CT 2014
ICCF ID: 50142
NAME: Belchev, Branimir Petrov
COUNTRY CODE: BUL
QUALIFICATION: e) over 55% in EU68SF1
EMAIL ADDRESS branibel@abv.bg

Best regards.
Marco.