Изключително полезната програма FinalGen е безплатен генератор за създаване и разглеждане на ендшпилни таблици в позиции с по една фигура за всяка от страните и множество пешки. С него може да се генерират таблици с общ брой на фигурите от 7,8,9 и дори 10. Генераторът е наличен на адрес:

http://www.mtu-media.com/finalgen/home_ing.php