С решение на УС на БФКШ от 30 юни 2009 г. за Администратор на БФКШ е избран Симеон Винчев от Троян. Той ще отговаря за връзка с клубовете , както и ще изпълнява спомагателни функции в дейността на комисиите към БФКШ. Предоставяме на вниманието на председателите на шахматните клубове координатите за връзка с Администратора : Симеон Винчев , GSM 0898 878553 , е-mail : vinchev78simeon@abv.bg , Skype : kresim2000